Kontakt os

​​​Them Fysioterapi

Frisholmvej 13A, 1. sal

8653 Them​


Telefon: 86 84 86 15

CVR: 19071197

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

​​

Hvad er en utilsigtet hændelse?​

​Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Læs mere om, hvad du kan gøre i tilfælde af, at du har oplevet eller er blevet opmærksom på en utilsigtet hændelse, ved at trykke her:

Læs mere

PERSONDATA

​​

Persondatapolitik for patientbehandling​

Velkommen som patient hos Them Fysioterapi. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

​I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen

har pligt til at foretage. Reglerne finder du i deres fulde længde i autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsmæssige oplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f. eks. din læge, i følge reglerne i

sundhedslovens kap. 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1, litra b og f.

​Videregivelse af oplysninger:

​Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske

videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis

din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.​

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Du kan altid få udleveret en kopi af din journal.

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om

Datatilsynet på www.datatilsynet.dk - Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på

www.stps.dk.

firmaoplysninger

Frisholmvej 13A, 1. sal

8653 Them

CVR: ​19071197

telefon-ikon-bund Telefon: 86 84 86 15

Åbningstider

​Mandag:​

08:00 - 17:00​

​Tirsdag:​

07:30 - 17:00​

​Onsdag:​

08:00 - 17:00​

​Torsdag:​

07:30 - 17:00​

​Fredag:​

08:00 - 15:00​